* شما میتوانید با استفاده از این جستجو کلمه مورد نظرتان را در همه دوره های موجود جستجو کنید.

رديف نام دوره آموزشي کد ظرفيت روزهاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

1

IELTS Teacher Training Course R9

حضوری

قابل ثبت نام

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه

1401-04-19

2

How to teach IELTS Writing Task 1 and 2

آنلاین

قابل ثبت نام

جمعه

1401-04-03

3

IELTS Mock Examiner Training C3

حضوری

قابل ثبت نام

جمعه

1401-05-21