رديف نام دوره آموزشي ظرفيت روز هاي كلاس تاريخ شروع اطلاعات بيشتر

187

آنلاین FCE 1.1

10

یکشنبه و سه‌شنبه

20 مهر 1400

185

آنلاین FastForward 1.4

10

فرد

هفته آخر مهر ماه (۱۷ جلسه)

183

FastForward 44

8

زوج

هفته آخر مهر ماه

179

Pre IELTS 219

9

هر شب

۸ آبان

178

Fundamental 46

5

فرد

۱۱ مهر ماه (۶۰جلسه)

177

Starter 20

7

زوج

۱۷ مهر ماه (۶۰ جلسه)

175

آنلاین FastTrack 1.6

6

زوج

۱۰ مهر ماه (۱۷ جلسه)

174

FastTrack 51

4

فرد

هفته آخر مهر ماه (۶۰ جلسه)

173

آنلاین FastTrack 2.4

9

فرد

۱۸ مهر ماه (۱۷ جلسه)

171

آنلاین Fundamental 3.3

10

زوج

۱۰ مهر ماه (۱۷ جلسه)

170

آنلاین Fundamental 1.5

10

فرد

۱۱ مهر ماه (۱۷ جلسه)

169

آنلاین Starter 2.3

10

زوج

۱۰ مهر ماه (۱۷ جلسه)

163

Pre IELTS 217

9

فرد - صبح

۱۷ مهر ماه

162

آنلاین Pre IELTS 6.1

10

فرد - صبح

هفته آخر شهریور ماه

161

IELTS 216

9

زوج - صبح

۱۷ مهر ماه

156

Fundamental 45

5

زوج

هفته دوم مهر ماه (۶۰جلسه)

154

Pre IELTS 214

9

فرد - عصر

۱۷ مهر ماه

153

IELTS 215

9

زوج - عصر

۱۷ مهر ماه

141

آنلاین IELTS 10

10

شنبه تا پنج شنبه‌

هفته چهارم مهر ماه