اخبارآغاز دوره CPE توسط استاد علیرضا رمدانی (کد 2)

از یکشنبه 23 آذر ماه 1399 این کلاس مخصوص مدرسین با سطح C1 می باشد، فراگیرانی که در این سطح هستند نیز می توانند در دوره شرکت کنند زمان کلاس روزهای یکشنبه و سه شنبه ۱ تا ۲ و نیم بعد از ظهر می باشد. شهریه دوره 30 جلسه ای (level 1) هفتصد هزار تومان است. متقاضیان می توانند برای ثبت نام با آکادمی تماس بگیرند.آغاز دوره CPE توسط استاد علیرضا رمدانی (کد 1)

از چهارشنبه 19 آذر ماه 1399 این کلاس مخصوص مدرسین با سطح C1 می باشد، فراگیرانی که در این سطح هستند نیز می توانند در دوره شرکت کنند زمان کلاس روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۱ تا ۲ و نیم بعد از ظهر می باشد. شهریه دوره 30 جلسه ای (level 1) هفتصد هزار تومان است. متقاضیان می توانند برای ثبت نام با آکادمی تماس بگیرند.